Přihlášení filmu 2019

Základní informace o festivalu

21. ročník Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět (dále jen „festival“) se bude konat 6. – 17. března 2019 v Praze a poté v dalších městech ČR a v Bruselu. Festival pořádá společnost Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět je dnes největším lidskoprávním filmovým festivalem na světě a jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v rámci Prahy a celé České republiky. 

Kategorie a ceny

Filmy jsou na festivalu promítány v soutěžních kategoriích, nesoutěžních sekcích, tematických kategoriích, kategorii filmů pro děti a projekty virtuální reality. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodovat o tom, do jaké sekce bude film zařazen. Na festivalu budou předány následující ceny:

 • Cena Poroty mezinárodní soutěže
 • Cena Poroty mezinárodní soutěže za nejlepší režii
 • Cena Poroty Václava Havla v kategorii Máte právo vědět za film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv
 • Cena Poroty české soutěže
 • Divácká cena
 • Cena Studentské poroty

 

Přihlášení filmu

Na festival mohou být přihlášeny filmy, které splňují tato kritéria:

 • české i zahraniční dokumentární filmy
 • celovečerní nebo středometrážní dokumentární filmy (minimální délka 40 minut)
 • krátkometrážní dokumentární či animované filmy pro děti (pro kategorii Jeden svět dětem)
 • dokumentární filmy ve virtuální realitě
 • filmy v českém nebo jiném znění s českými nebo anglickými titulky
 • filmy dokončené v posledních dvou letech (2017 – 2019)
 • filmy těsně před dokončením - po dohodě s organizátory festivalu je možné přihlásit pracovní verzi

Podmínky přihlášení 

 • Uzávěrka 1. kola přihlášek je 15. 9. 2018
 • Uzávěrka 2. kola přihlášek je 1. 11. 2018 (pro filmy dokončené v době od 15. 9. do 1. 11. 2018)
 • Do termínu uzávěrky musí být vyplněna online přihláška filmu.
 • Náhledovou verzi filmu v online formátu nebo na DVD je nutné zaslat do uzávěrky přihlášek na adresu: Člověk v tísni, o. p. s. / Jeden svět / Šafaříkova 24, 120 00, Praha 2
 • Je-li náhledová verze filmu poskytnuta v online formátu, streaming filmu musí být co do počtu neomezený a časově dostupný do února 2019. Doporučená platforma je VIMEO, link a heslo vyplňte, prosím, do přihlášky. Festival preferuje online streaming před dodáváním DVD.
 • Filmy české produkce jsou oproštěny od vstupního poplatku za přihlášení
 • Náhledové verze filmů budou uloženy ve festivalovém archivu k výzkumným a vzdělávacím účelům.
 • Účast na jiných festivalech nebrání účasti na festivalu Jeden svět.
 • Film může přihlásit režisér/režisérka, producent/producentka, distributor/distributorka či jiná oprávněná osoba (dále jen „přihlašující“).
 • Filmy vybírá výběrová komise, která posuzuje snímky z hlediska jejich formy a obsahu a relevance k celkovému programu festivalu.
 • Výsledky výběrového procesu budou známé v únoru 2019. Všichni přihlašující budou o rozhodnutí výběrové komise informováni prostřednictvím emailu.


Výběr filmů

 • U filmů vybraných k promítání na festivalu bude pořadatel požadovat od přihlašujících nebo jiných oprávněných osob souhlas se zařazením filmu do programu festivalu a dále dodání potřebných materiálů o filmu (fotografie z filmu, fotografie režiséra/režisérky, dialogovou/ titulkovou listinu, propagační materiály, nosič pro projekci filmu) k termínu, který bude přihlašujícím v dostatečném předstihu sdělen.
 • U vybraných filmů je pořadatel oprávněn použít ukázky z filmů v délce max. 3 minut k propagačním účelům festivalu.
 • Základní údaje o filmech, které se vyplňují v přihlášce, budou u vybraných filmů zveřejněny v katalogu festivalu a na webových stránkách festivalu. Přihlašující bude vyzván k jejich aktualizaci.
 • V případě uvedení českého filmu na festivalu Jeden svět ve světové či distribuční premiéře je možné s organizátorem uspořádat slavnostní premiérové uvedení filmu. O možnosti premiérového uvedení informujte organizátora při přihlášení filmu. Uspořádání premiéry je možné pouze v případě, bude-li film zařazen do programu festivalu.

 

 

V případě jakýkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Email: program@jedensvet.cz 
Tel.: +420 222 350 822


Souhlasím
Odmítnout